ถ้าขาดประกัน

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
วิโรจน์ ทวีคูณ
วันเวลาที่ตอบ: 
10 สิงหาคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ถ้าเราขาดต่อประกันบริษัทที่เราประกันสามารถต่อประกันได้โดยอัตโนมัติหรือไม่ทธิในครับ(โดยคิดดอกเบี้ย)และถ้าถอนประกันก่อนครบกำหนดสิทธิในภาษีที่หักไปแล้วจะได้ใช่ไม๊ครับ
คำตอบ: 
- ต้องตรวจสอบดูรายละเอียดในเงื่อนไขกรมธรรม์ค่ะ เพราะกรมธรรม์แต่ละแบบจะมีเงื่อนไขในการชำระค่าเบี้ยประกันภัยแตกต่างกัน หากเป็นกรมธรรม์ระยะยาวแบบสะสมทรัพย์ และมีการชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบ 2 ปี กรมธรรม์จะมีมูลค่า ซึ่งหากผู้เอาประกันภัยชำระค่าเบี้ยประกันภัยไม่ตรงตามกำหนด จะมีเงื่อนไขระบุว่าบริษัทสามารถหักเงินเอาประกันภัยมาเป็นค่าเบี้ยประกันภัยได้โดยอัตโนมัติค่ะ - ในประเด็นการหักภาษี ต้องสอบถามที่กรมสรรพากรโดยตรงค่ะ 01/03