ขอเรียนปรึกษา ด่วนมากคะ!!!!!!

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
วราภรณ์
วันเวลาที่ตอบ: 
11 สิงหาคม 2552
รายละเอียดคำถาม: 
(รายละเอียดตาม File แนบ) ณ ตอนนี้ดิฉันได้นำรถมาตรวจสอบ และส่งซ่อมณ ศูนย์ซัมมิทบางนา ปรากฏว่าวัสดุ อุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของปลอมและเก่าแทบทั้งหมด รถดิฉันยังไม่ได้ซ่อมเนื่องจากต้องรอการอนุมัติการเคลมต่อเนื่องจากบ.ประกัน ครอบครัวของดิฉันทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ต้องใช้รถในการดูงาน และติดต่องานในเขตกทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัด แต่ตอนนี้ดิฉันได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่มีรถจะใช้ในการทำงานเลย เสียทั้งเวลา และรายได้ สำหรับในกรณีเช่นนี้ดิฉันสามารถเรียกค่าเสียหายในกรณีใดบ้างคะ และกรณีเช่นนี้ดิฉันจะต้องดำเนินการเรียกร้องจากใครอู่ที่ทำการซ่อมรถดิฉันจนพัง หรือทางประกันภัยศรีเมืองคะ ดิฉันอยากให้กรณีของดิฉัน เป็นกรณีศึกษาสำหรับทุกๆ บริษัทประกันภัย และผู้ใช้รถทุกท่าน ดิฉันจะสามารถดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
คำตอบ: 
จากข้อเท็จจริงข้างต้น บริษัทผู้รับประกันภัยจะแก้ไขข้อพร่องการจัดซ่อมให้ครับ และท่านสามารถเรียกให้บริษัทชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ได้หากการล่าการซ่อมล่าช้านั้นเกิดจากการทำของอู่คู่สัญญาของบริษัท