บัตรนายหน้าหมดอายุ

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
บัตรนายหน้า
วันเวลาที่ตอบ: 
02 กุมภาพันธ์ 2553
รายละเอียดคำถาม: 
เรียนถามเรื่อง บัตรนายหน้าประกันวินาศภัยหมดอายุ ลืมต่อเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ??? ในการขอต่อใบอนุญาตครั้งที่ 1 หากต้องการต่อใบอนุญาต (ขาดไปแล้วประมาณ 10 วัน) ต้องไปอบรม (10 ชั่วโมง) ไหมคะ?? แล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขอต่ออายุนายหน้าประกันวินาศภัยอย่างไร??บ้างคะ?? รบกวนตอบคำถามด้วยค่ะ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือ
คำตอบ: 
ต้องขอใบอนุญาตใหม่ค่ะ ค่าใช้จ่ายตามที่ท่านเคยทำค่ะ