ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทประกันชีวิต

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ทิพย์มาศ มีทิพย์
วันเวลาที่ตอบ: 
09 พฤษภาคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ดิฉันอยากทราบส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทประกันชีวิตในเขตจังหวัด กำแพงเพชรค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ: 
ติดต่อสอบถามโดยตรงที่ฝ่ายวิเคราะห์และกำกับ โทร 025153995-9 ค่ะ