กฎเกฑณ์เกี้ยวกับประกันสุขภาพ

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
ภูวนัย วิริยะพัฒนชัย
วันเวลาที่ตอบ: 
21 เมษายน 2557
รายละเอียดคำถาม: 
อยากจะศึกษาเกี้ยวกับประกันสุขภาพ จะหาได้จากที่ใดโดยเฉพาะกฎระเบียน ข้อยกเว้นเงือนไขต่างๆโดยระเอียดครับ
คำตอบ: 
ติดต่อ 02-5153999 ต่อฝ่ายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต