กรณีรถไฟไหม้

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
ก้อย
วันเวลาที่ตอบ: 
11 สิงหาคม 2552
รายละเอียดคำถาม: 
กรณีรถเกิดอุบัติเหตุเกิดไฟไหม้และเสียหายทั้งคัน ปกติจะใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะได้ค่าสินไหมทดแทนค่ะ
คำตอบ: 
หากความเสียหายเป็นที่ยุติแล้ว บริษัทจะชดใช้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตรวจสอบความเสียหายเสร็จสิ้นครับ