ไม่ทำพ.ร.บ.ประเภท หนึ่งจ่ายได้หรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
สุพจน์
วันเวลาที่ตอบ: 
08 กันยายน 2552
รายละเอียดคำถาม: 
รถประกันประเภทหนึ่งแต่ไม่ทำ พ.ร.บ.เกิดเหตุชนคนเจ็บ บริษัทประกันปฎิเสธความรับผิดชอบ อ้างว่าไม่ทำ พ.ร.บ.ได้หรือไม่
คำตอบ: 
ความเสียหายส่วน พรบ. เจ้าของรถต้องรับผิดชอบเอง ความเสียหายส่วนเกิน พรบ. บริษัทจะเข้ามารับผิดชอบ เช่น ค่ารักษา90,000 บาท เจ้าของรถต้องรับผิดชอบ 50,000 บาท บริษัทจะเข้ามารับผิดชอบส่วนเกิน 40,000 บาท