สอบนายหน้าประกันวินาศภัย

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
เจนนี่
วันเวลาที่ตอบ: 
05 พฤศจิกายน 2552
รายละเอียดคำถาม: 
อยากทราบว่า สอบนายหน้าประกันวินาศภัย จะมีเปิดสอบเมื่อไหร่ค่ะของหาดใหญ่,สงขลา ขอบคุณค่ะ
คำตอบ: 
สามารถติดตามได้จาก www.oic.or.th