ขอรายละเอียดเพิ่มเติมด่วนค่ะ

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
rasa
วันเวลาที่ตอบ: 
07 มิถุนายน 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ขอบคุณมากค่ะที่กรุณาตอบคำถามเรื่องการรายงานข้อมูลที่สำคัญของบริษัทประกันสุขภาพให้อย่างรวดเร็ว แต่ขอทราบเพิ่มว่าข้อกำหนดของคปภ.เกี่ยวกับการรายงานฯ ดังกล่าวที่กำหนดให้บริษัทประกันสุขภาพปฏิบัติทั้งหมดมีอะรไรบ้างและต้องรายงานเมือใดนั้น อยู่ใน พรบ.มาตราใด หรือประกาศคปภ.ฉบับใดคะ กรุณาตอบด่วนเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
คำตอบ: 
ในคำสั่งนายทะเบียน จะออกคำสั่งให้บริษัทปฏิบัติ มีหลายเรื่องครับ การออกคำสั่งนายทะเบียนจะอาศัอำนาจตาม พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 เช่นออกตามมาตรา 49 วรรค 1 ตัวอย่างคำสั่งที่ 15/2549 เรื่องให้ย่นรายงานข้อมูลการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด ลงวันที่ 25 กันยายน 2549 เป็นต้น คุณ เข้า WWW.OIC.OR.TH ไปที่กฎหมายประกันภัย คลิ๊กประกันวินาศภัย คลิ๊ก คำสั่งนายทะเบียน จะมีคำสั่งนายทะเบียนหลายเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัท ลองหาดูอยากทราบอะไรก็เลิอกดูได้ครับ./01