อยากทราบอัตราส่วนของผู้ถือกรมธรรม์กับจำนวนประชากรทั้งประเทศ

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
นภัสนันท์
วันเวลาที่ตอบ: 
25 มกราคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
อัตราส่วนของผู้ถือกรมธรรม์กับจำนวนประชากรทั้งประเทศ ทั้งของไทย และของต่างประเทศที่มีอัตราส่วนที่สูงเป็น 3 อันดับแรกของโลกนั้น มีอัตราส่วนของผู้ถือกรมธรรม์กับจำนวนประชากรทั้งประเทศเป็นเท่าไร ในปี 2552 หากทางคปภ.ไม่มีข้อมูลแล้วจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้างคะ
คำตอบ: 
ดูใน www.oic.or.th ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยัง web ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยอีกหลาย web