อยากทราบรายชื่อนายหน้านิติบุคคลทั้งกลุ่มประกันชีวิตและกลุ่มวินาศภัย

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
ธัญวรรณ
วันเวลาที่ตอบ: 
05 พฤศจิกายน 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ขอทราบรายชื่อนายหน้านิติบุคคลทั้งกลุ่มประกันชีวิตและกลุ่มวินาศภัย รวมทั้งค่าจ้างและค่าบำเหน็จที่นายหน้าแต่ละรายได้รับ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ: 
ให้ท่านสอบถามข้อเท็จจริงที่ สำนักงานคปภ. ส่วนใบอนุญาตตัวแทนนายหน้าประกันภัย 02515-3999 ต่อ 1118,1119