การขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
ศิรพงศ์
วันเวลาที่ตอบ: 
14 กันยายน 2554
รายละเอียดคำถาม: 
อยากทราบเอกสารที่ให้ประกอบการขอรับอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ในกรณีที่สอบผ่านแล้ว
คำตอบ: 
สามารถดูเอกสารเพื่อขอรับบัตรได้ที่ http://www.oic.or.th/downloads/eServicePage/f001aa.pdf ได้ค่ะ