ต่อใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมก่อนบัตรหมดอายุหรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
นงนุช
วันเวลาที่ตอบ: 
31 มกราคม 2555
รายละเอียดคำถาม: 
ใบผ่านการอบรมถือว่าจะต้องมีทุกครั้งก่อนต่อใบอนุญาตใช่หรือไม่ค่ะ ถ้าใบอนุญาตหมดอายุ มี.ค 55 แต่ในพื้นที่มีการจัดอบรม เม.ย 55 เรายังจะสามารถต่ออายุได้หรือไม่
คำตอบ: 
การต่อใบอนุญาตทุกครั้งจะต้องผ่านการอบรมเสียก่อนจึงจะต่อได้ แต่หากอบรมไม่ทันทำให้บัตรหมดอายุแล้ว คุณก็สามารถนำเอกสารมาขอรับบัตรใหม่ได้โดยไม่ทำการสอบใหม่หรืออบรมก่อนค่ะ