การระบุชื่อผู้ชำระเบี้ยประกันชีวิต

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
กนกวรรณ ยศปัญญา
วันเวลาที่ตอบ: 
24 พฤษภาคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
การระบุชื่อผู้ชำระเบี้ยประกันชีวิต กรณีที่ลูกเป็นคนชำระเบี้ยประกันชีวิตให้พ่อและแม่ สามารถระบุชื่อผู้ชำระเบี้ยเป็นชื่อลูกได้หรือไม่ (เพื่อนำมาลดหย่อนภาษี)
คำตอบ: 
สามารถทำได้ หรือติดต่อได้ที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต โทร 025153995-9 ค่ะ