จะตรวจสอบรายชื่อตัวแทนประกันภัยได้อย่างไร

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
วราภรณ์ คำศิริ
วันเวลาที่ตอบ: 
13 กันยายน 2554
รายละเอียดคำถาม: 
รตี เทศวิลัย 5204 022 391
คำตอบ: 
นายหน้าประกันวินาศภัย ชื่อนางสาวรตี  เทศวิลัย  เลขที่ใบอนุญานต 5204022391 วันบัตรหมดอายุ วันที่  4 พฤศจิกาย 2554  นายหน้าประเภทประกันวินาศภัย  ค่ะ