การซ่อมรถในอู่ประกันภัย

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
JK
วันเวลาที่ตอบ: 
08 กันยายน 2553
รายละเอียดคำถาม: 
มีปกภ.ประเภท 1 รถผมถูกชนได้รับความเสียหายโดยเป็นฝ่ายถูก รถลากเข้าซ่อมที่อู่ที่ผมเลือก และเป็นอู่ในเครือ ระยะเวลาผ่านไปกว่า 1 เดือน รถยังไม่ได้ซ่อม และมีการลากรถย้ายอู่โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ หลังจากนั้นผมทราบขอให้หยุดการซ่อมก่อนเพื่อต้องการที่จะย้ายอู่ แต่ประกันภัยแจ้งว่าไม่สามารถหยุดได้ เนืองจากมีการทำไปบางส่วนแล้ว โดยทางผมได้ร้องขอให้เคลียเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อดูว่าจะเคลียกันได้หรือไม่ แต่ประกันภัยแจ้งส่งให้ไม่ได้ และไม่ยอมหยุดซ่อม//คำถาม 1.บจก.สามารถย้ายรถไปซ่อมที่อื่นโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของรถได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ฐานความผิดเป็นอย่างไร 2.ผู้เอาประกันสามารถสั่งให้ประกันภัยแจ้งอู่ ให้หยุดซ่อมได้หรือไม่ แล้วถ้าประกันภัยยังดำเนินการต่อผู้เอาประกันสามารถทำอะไรได้บ้าง 3.ระยะเวลาระหว่างซ่อมรถนาน ผู้เอาประกันเช่ารถใช้ระหว่างซ่อม สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
คำตอบ: 
คำถาม 1.บจก.สามารถย้ายรถไปซ่อมที่อื่นโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของรถได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ฐานความผิดเป็นอย่างไร คำตอบ การย้ายที่ซ่อมนั้น สามารถทำได้ เนื่องจากหน้าที่การจัดซ่อมเป็นของบริษัท ที่ต้องซ่อมให้กลับคืนสภาพเดิม แต่การไม่แจ้งเจ้าของรถทราบที่ถือว่าไม่มีมารยาทครับ และสามารถร้องเรียนต่อสำนักงาน คปภ. ในเรื่องนี้ได้ 2.ผู้เอาประกันสามารถสั่งให้ประกันภัยแจ้งอู่ ให้หยุดซ่อมได้หรือไม่ แล้วถ้าประกันภัยยังดำเนินการต่อผู้เอาประกันสามารถทำอะไรได้บ้าง คำตอบ สามารถร้องเรียนต่อ คปภ. ตั้งอู่กลางทำการจัดซ่อมได่ครับ   3.ระยะเวลาระหว่างซ่อมรถนาน ผู้เอาประกันเช่ารถใช้ระหว่างซ่อม สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ คำตอบ สามารถเรียกได้จากประกันภัยคู่กรณี