เช็คใบอนุญาติตัวแทน

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
อรวรรณ
วันเวลาที่ตอบ: 
25 มิถุนายน 2556
รายละเอียดคำถาม: 
ได้เข้าไปเช็คเลขที่ใบอนุญาติของตัวแทนประกันภัย พบว่าขึ้นสถานะใบอนุญาติ เป็น ขาดต่อขอใหม่/0 และ -/1 แบบนี้แปลว่าอะไรคะ ? เพราะนายประกันท่านนี้ได้โทรมาขายประกันให้ เลยไม่แน่ใจว่าจะถูกหลอกหรือเปล่าค่ะ
คำตอบ: 
ขาดต่อขอใหม่/0 หมายถึงว่าตัวแทนท่านนี้ต้องดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่เนื่องจากใบอนุญาตเดิมขาดอายุ (ปัจจุบันสิ้นสภาพการเป็นตัวแทน/นายหนาประกันภัย)  สำหรับ  -/1  ปัจจุบันตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ถือใบอนุญาตอายุ 1 ปี และต้องอบรมครั้งต่อไปหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 1 (ปัจจุบันถือว่ามีสภาพเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย)   ค่ะ //002