สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมกรณีการประกันภัยทรัพย์สิน

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
อัจฉรา
วันเวลาที่ตอบ: 
01 กุมภาพันธ์ 2555
รายละเอียดคำถาม: 
แต่ละปีบริษัทมีการจัดทำประกันความเสี่ยงภัยของทรัพย์สิน บริษัทมีการจ้างบริษัทภายนอกจัดส่งสินค้าให้กับบริษัทโดยมีการจัดทำประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงจากการขนส่งสินค้าและกรณีเกิดความเสี่ยงหายกับทรัพย์สินของบริษัท วันหนึ่งรถของบริษัทรับจ้างจัดส่งสินค้าได้ชนประตูอาคารของบริษัทได้รับความเสียหาย และบริษัทประกันของคู่กรณีได้ออกใบเคลมให้กับบริษัทเมื่อวันเกิดเหตุที่ 24 มิถุนายน 2553 แต่บริษัทประกันยังไม่ยอมจ่ายค่าสินไหมโดยอ้างว่าบริษัทรับจ้างจัดส่งสินค้ายังไม่จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย คำถาม: หากบริษัทเรียกค่าสินไหมจากบริษัทประกันภัยของบริษัทซึ่งมีการทำประกันภัยทรัพย์สินไว้ และได้เงินมาแล้ว บริษัทยังจะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณีได้หรือไม่โดยใช้สำเนาใบเคลมเนื่องจากต้นฉบับใช้ไปให้กับบริษัทประกันภัยที่บริษัทจัดทำไว้
คำตอบ: 
ตามหลักประกันภัย  การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะจ่ายให้ตามความเสียหายที่แท้จริง ค่ะ  เสียหายเท่าไหร่ได้รับเท่านั้นค่ะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย  1186