สิทธิค่ารักษาพยาบาล

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
โอ๊ต
วันเวลาที่ตอบ: 
26 มีนาคม 2555
รายละเอียดคำถาม: 
ในกรณีที่ผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซด์ (คนซ้อนท้าย) แล้วใช้สิทธิเบิกตาม พรบ.15,000 และสิทธิประกันของนักเรียน 10,000 หมดแล้ว มีค่าใช้จ่ายออกเป็นใบเสร็จจาก รพ. 8,145 บาท สามารถนำไปเบิกจ่ายกับบริษัทที่ทำ พรบ.ได้หรือไม่ (ในบันทึกประจำวันระบุชื่อผู้ขี่ ผู้ซ้อน แต่ไม่ได้มีการดำเนินคดีเสียค่าปรับแต่อย่างไร และได้ติดต่อสอบถามที่บริษัท พรบ.แล้วให้ตำรวจดำเนินคดีให้ผู้ขี่เสียค่าปรับ)
คำตอบ: 
จากคำถาม รถที่เกิดอุบัติเหตุมีคู่กรณีหรือไม่  เนื่องจากในเบื้องต้นต้องตั้งเบิกกับรถที่โดยสารมา ส่วนเกิน ต้องยื่นขอรับกับฝ่ายผิดค่ะ