เงินคืนรายงวดกับเอไอเอสูญหาย ตอน 2

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
จรวยพร
วันเวลาที่ตอบ: 
25 มกราคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ขอบคุณสำหรับคำตอบคะ ดิฉันมีความคืบหน้ามาเพิ่มเติม ซึ่งเป็นประเด็นใหม่ เมื่อวันที่22กย.ดิฉันได้โทรไปสอบถามจากคอลเซ็นเตอร์อีกครั้งถึงสัญญาที่ระบุเอาไว้ในใบคำขอเอาประกันชีวิต (ที่แนบท้ายกรมธรรม์)ข้อ 4 ค.)สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีเงินจ่ายคืนรายงวด \"ไม่ว่าจะระบุไว้เป็นอย่างใดในกรมธรรม์ประกันภัย เงินจ่ายคืนรายงวดจะคงไว้กับบริษัทเพื่อสะสม โดยได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่จะเลือกเป็นอย่างอื่นดังต่อไปนี้..1.ใช้ชำระเบี้ยประกันภัยที่ถึงกำหนด ส่วนที่เหลือจะคงไว้กับบริษัทเพื่อสะสม 2.ขอรับเป็นเงินสด\" โดยจนท.แจ้งว่าข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ผู้เอาประกันระบุว่าจะรับเงินคืนไว้ในใบคำขอ ซึ่งขัดแย้งกับกรมธรรม์ที่ไม่ได้ระบุไว้ทั้ง2ข้อ ข้อมูลที่บริษัทแจ้งมาไม่ตรงกับข้อมูลในกรมธรรม์(แต่ชื่อตรงกัน) พอดิฉันแย้งไปว่า ข้อมูลที่คอมของบริษัท คนละเรื่องกับกรมธรรม์ จนท.หายไปพักนึงแล้วกลับมาแจ้งว่า มีความผิดพลาดในข้อมูล ยอมรับว่าข้อมูลที่ถูกต้องคือ ผู้เอาประกันประสงค์จะฝากเงินค่างวดไว้กับบริษัทตั้งแต่แรก จนท.ขอเบอร์โทรดิฉัน และบอกว่าจะรีบแจ้งให้บริษัทตรวจสอบแล้วชี้แจงลูกค้า จากประเด็นดังกล่าว เป็นความผิดพลาดของบริษัท ทำให้ผลประโยชน์ของลูกค้าจำนวน 71,000(เงินคืน+ดอกเบี้ยทบต้น)สูญหายไป เรียนถาม คปภ.1.อันนี้เป็นเรื่องของเช็คหาย (เงินยังอยู่) หรือ เงินหายกันแน่คะ?และควรแจ้งความไหมคะ? ที่เคยถามยอดเงินสะสมทั้งหมด ไม่มีเงินก้อนนี้อยู่ในข้อมูล ในขณะที่ลูกค้าก็ไม่เคยเห็นเช็คฉบับนั้นว่าออกมาจริงหรือไม่ (อาจเป็นการลงข้อมูลผิดก็ได้ )อันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของบริษัทที่ต้องพิสูจน์ว่าเงินอยู่ที่ไหน มีการทุจริตใดๆเกิดขึ้นหรือไม่ (เช่นปลอมลายเซ็นเบิกเงินออกมา)แต่ที่ผ่านมาทั้งจากการสอบถามทางศูนย์และทำหนังสือไปรวม 4ครั้ง ไม่มีการตอบใดๆกลับมาทั้งทางจดหมาย,โทรศัพท์หรือ อีเมล บริษัทให้แบบฟอร์มคำร้องอายัดเช็คยื่นต่อธนาคาร(เสมือนลูกค้าทำเช็คหายเองเป็นเรื่องปกติและเช็คก็ขาดอายุไปนานหลายปีแล้ว) ทั้งที่ลูกค้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบริษัทออกเช็คมาจริงไหมขอหมายเลขเช็คก็บอกไม่มีข้อมูลและ จนท.แนะนำให้ร้องเรียนตัวแทน ดิฉันก็ยังไม่รู้ว่าเป็นความผิดของตัวแทนจริงไหม? สรุปว่า เกือบเดือนที่ติดตามเงิน7หมื่น บริษัทไม่ให้ความร่วมมือ พูดให้ตรงคือไม่ดูแลผลประโยชน์ลูกค้า (ตอนขายมาคุย ตอนเงินหายไม่มีใครมาคุยเลยสักคน)ทำให้ดิฉันสงสัยว่าบริษัทประวิงเวลาเพื่อจะไม่รับผิดชอบ อยากทราบว่าการตรวจสอบเช็คว่ามีการขึ้นเงินจากแบงค์ใช้เวลา3สัปดาห์ ถึง 45วันจริงหรือคะ? เพราะจนท.บอกอย่างงั้น แค่เรื่องเช็คยังใช้เวลา45วัน ถ้าเรื่องค่าชดเชยที่บริษัทให้เรียกร้องเอามิใช่เวลาจัดการกันเป็นปีหรือคะ ขอคำแนะนำว่าเรื่องนี้ควรรอคำตอบจากบริษัทอีกนานกี่วัน?ก่อนที่จะไปร้องเรียนที่คปภ เดี๋ยวพอไปร้องเรียนก็อ้างว่าดำเนินการให้อยู่ แต่ความจริงคือไม่มีการตอบรับใดๆเลย. จะรอคำแนะนำคะ
คำตอบ: 
นำเรื่องเข้าร้องเรียนที่สำนักงาน คปภ.ได้เลยค่ะ