ผลสอบตัวแทนประกันต์ชีวิต

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
ณิชาภา ชูศรี
วันเวลาที่ตอบ: 
07 ตุลาคม 2553
รายละเอียดคำถาม: 
รายชื่อผู้ที่สอบใบอณุญาติ เป็นตัวแทนประกันชีวิตได้
คำตอบ: 
สอบถามผลสอบได้ที่บริษัทที่สังกัดหรือหัวหน้าหน่วยที่ส่งสอบ ครับ