อยากทราบกฎกติกาของการโทรมาขายประกันชีวิต,อุบัติเหตุทางโทรศัพท์

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ศรัณย์
วันเวลาที่ตอบ: 
21 ตุลาคม 2552
รายละเอียดคำถาม: 
อยากทราบกฎกติกาของการโทรมาขายประกันทางโทรศัพท์ครับ เพราะเคยรับทราบมาว่าต้องแจ้งหมายเลขใบอนุญาต และแจ้งเรื่องจุดประสงค์ของการโทรมาให้ชัดเจน และถ้าผู้รับสายไม่พอใจ ผู้โทรจะต้องจบการสนทนาไม่เซ้าซี้ ไม่ทราบถูกต้องหรือไม่ครับ และถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมจะค้นคว้าได้ที่ไหนครับ รวมถึงบริษัทบัตรเครดิตที่โทรมาขายประกันโดยอ้างเป็นความคุ้มครองพิเศษสำหรับลูกค้านั้น ใช้กฎกติกาเดียวกันหรือไม่ครับ เพราะพึ่งรับโทรศัพท์มา เจ้าหน้าที่ที่โทรต่อล้อต่อเถียงกับลูกค้าด้วย อย่างนี้จะแนะนำอย่างไรครับ จะได้ช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ทำถูกต้องทำงานได้ และผู้ทำไม่ถูกให้ปรับปรุงครับ
คำตอบ: 
http://www.oic.or.th/th/rule/DoiPragard/oic_pragard_life_130252.pdf