ตรวจสอบเลขที่อนุญาติของนายหน้าประกันภัย

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
กาญจนา
วันเวลาที่ตอบ: 
18 มกราคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
อยากทราบว่าบริษัทโตโตอินชัวร์ ได้รับใบอนุญาติประกอบการเป็นนายหน้าประกันภัยถูกต้องหรือไม่
คำตอบ: 
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่า ใบอนุญาตตามที่ได้อ้างถึง  ถุกต้องค่ะ