การต่ออายุใบอนุญาติตัวแทนประกันวินาศภัย

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
วัชรินทร์
วันเวลาที่ตอบ: 
14 กันยายน 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ในกรณีที่ ตัวแทนที่เคยมีใบอนุญาติตัวแทนประกันวินาศภัยแล้ว แต่ใบอนุญาตินั้นหมดอายุมานานกว่า 1 ปี จะต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ รบกวนขอเอกสารการดำเนินการแนบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ รบกวนตอบคำถามด่วนนะคะ.. ขอบคุณค่ะ
คำตอบ: 
กรณีที่ใบอนุญาตการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของคุณหมดอายุแล้วจะไม่สามารถขอต่อได้ แต่คุณสามารถขอรรับตรใหม่ได้โดยไม่ต้องทำการสอบใหม่แต่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการขอบัตรเสียก่อน ซึ่งสามารถติดต่อบริษัทที่คุณต้องการสังกัดเพื่อสอบถามการอบรมได้ค่ะ