ปัญหาการต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตหมดอายุ

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
ธเนตร ส.
วันเวลาที่ตอบ: 
24 สิงหาคม 2555
รายละเอียดคำถาม: 
ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตของผม หมดอายุวันที่ 16 ส.ค. 55 นี้ ผมจะต้องทำการต่ออายุ เป็นครั้งที่ 4 ในการขอต่อใบอนุญาต ซึ่งผม ทราบระเบียบดีครั้ง ว่าจะต้องผ่านการเข้าอบรม จำนวน 24 ชี่วโมง และ ผมได้เข้าร่วมอบรมในเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา จำนวน 2 วัน 12 ชั่วโมงแล้ว แต่ในเดือน สิงหาคม ไม่มีเปิดให้อบรม กระผมควรทำอย่างไรดีครั้ง ถ้าใบอนุญาตของผม หมดอายุก่อน
คำตอบ: 
จากการตรวจสอบแผนการจัดอบรมต่ออายุใบอนุญาตฺฯ ครั้งที่ 4 ของสำนักงาน คปภ. รัชดา (ส่วนกลาง) มีแผนการจัดอบรมในครั้งต่อไป ในวันที่ 15-16-17 สิงหาคม 2555 ซึ่งท่านสามารถติดต่อสมัครเข้าอบรมได้ หรือตรวนสอบแผนการจัดอบรมของสำนักงาน คปภ.ในจังหวัดที่ท่านสะดวกได้ที่ www.oic.or.th หัวข้อ ข้อมูลสำหรับคนกลางประกันภัย  หมวด ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เลือก หลักสูตรการอบรมของสำนักงาน คปภ. ปี 2555 หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง เบอร์ติดต่อ 02-5153995-9 ต่อ 3616 หรือสายด่วนประกันภัย 1186 ค่ะ