สามารถเรียกร้องค่าสินไหมเพิ่มเติมได้หรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
ณัฐพัชร
วันเวลาที่ตอบ: 
06 สิงหาคม 2552
รายละเอียดคำถาม: 
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น รถน้องสาวของผม ไปซื้อของจอดรถอยู่มีรถกระบะมาชนท้ายยุบไปครึงคัน รถที่ใช้คือ vios ราคา 540,000 ดาวน์ 100,000 ทำประกันประเภท 1 ทุนประกัน 440,000 บาท เมื่อเกิดเหตุบริษัทประกันจะชดเชยให้เท่าทุนประกัน คือ 440,000 แล้ว แล้วมูลค่ารถที่เหลือจะทำงัย เราสามารถเรียกร้องเพิ่มเติมได้หรือไม่ (บริษัทประกันของเราชดเชยให้เท่าทุน และเอาซากรถไป)
คำตอบ: 
โดยเงื่อนไขกรมะรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมวดความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 2 การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์ 2.1 ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง (เสียหายจนไม่อาจซ่อมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อย 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย)  บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง จากข้อเท็จจริงหากรถยนต์ท่านเสียหายวิ้นเชิงบริษัทจะคืนทุนประกันภัยภัยให้แก่ท่านและท่านต้องโดนซากรถยนต์คันเอาประกันภัยให้แก่บริษัทครับ แต่ท่านสามารถเจรจากับบริษัทเพื่อทำการจัดซ่อมรถยนต์แทนการคืนทุนประกันภัยได้หากบริษัทยินยอม