ค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถ

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
montri
วันเวลาที่ตอบ: 
04 พฤษภาคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
รถผมประกันประเภท 3 จอดอยู่เฉยๆ ถูกรถคู่กรณีขับมาชน ประกันประเภท 3 เช่นกัน ประกันคู่กรณีลากรถผมเข้าอู่ในเครือของเขา มีคำถามคือ 1.ช่วงที่รถเข้าซ่อมผมต้องเช่ารถวันละ 1000 บาท เพื่อใช้ในการทำงาน ใครต้องรับผิดชอบส่วนนี้ ประกันของคู่กรณี หรือ คู่กรณี
คำตอบ: 
ประกันรถคู่กรณี 1. ค่าขาดประโยชน์จากการได้รับบาดเจ็บ ก็คือค่าขาดประโยชน์รายได้ เนื่องจากการที่ได้รับบาดเจ็บทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  ส่วนค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ คือ ต้องเสียประโยชน์อันเนื่องมาจากการใม่ได้ช้รถยนต์คันดังกล่าว  2. สามารถเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ได้ในทุกกรณี