สัมพันธ์ประกันภัย

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
แมนยู
วันเวลาที่ตอบ: 
29 กันยายน 2552
รายละเอียดคำถาม: 
เห็นมีหลายท่านถามความคืบหน้าของสัมพันธ์ประกันภัย เราก็รออยู่เหมือนกัน แต่คำตอบเหมือนเดิม อยู่ระหว่างชำระบัญชี รอมา 2 ปีกว่าแล้ว.....เรามีเรื่องเคลมเคสปิดสนามบินปีก่อน เข้าใจว่าเจ้าทุกข์คงเยอะเหมือนกันเพราะมันทั่วโลก ตอนนี้เราได้ตังค์แล้วตั้งแต่เดือนมิ.ย. อยากทราบว่าการชำระบัญชีมีกำหนดเวลาไหม?
คำตอบ: 
ผุ้ชำระบัญชีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกย.-ตค.นี้ ขณะนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป