สัมพันธ์ประกันภัย

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
PK
วันเวลาที่ตอบ: 
15 กันยายน 2552
รายละเอียดคำถาม: 
อยากทราบว่าเรื่องสัมพันธ์ประกันภัยไปถึงไหนแล้วคะ และจะมีการจ่ายเงินคืนให้เมื่อไหร่คะ รอมานานแล้ว
คำตอบ: 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบชำระบัญชีของผู้ชำระบัญชี ซึ่งหากเส็จสิ้นผู้ชำระบัญชีจะแจ้งให้ทราบต่อไป