สัมพันธ์ประกันภัย

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
pla
วันเวลาที่ตอบ: 
08 กันยายน 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ขณะนี้อยู่ระหว่างชำระบัญชี หากผู้ชำระบัญชีดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วค่ะ อยากรู้ว่าเมื่อไหร่ คนที่มีภาระมันเครียดนะ
คำตอบ: 
จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน นี้ค่ะ