บัตรตัวแทนประกันวินาศภัยหมดต้องทำยังไงคะ

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
วัชรา
วันเวลาที่ตอบ: 
16 กุมภาพันธ์ 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ใหเแนบเอกสารตามที่มีให้ยื่นใน ตว1.หรือเแล่าคะ ในหน้า 2 ที่ว่าหมวด ขอรับครั้งแรก/ชาดต่อขอรับใหม่
คำตอบ: 
ต้องขอรับบัตรใหม่ โดยไม่ต้องสอบใหม่แต่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรขอรับบัตรใหม่ครับ