สมัครสอบใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัย

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
KAL
วันเวลาที่ตอบ: 
12 กุมภาพันธ์ 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ไม่สะดวกไปสอบที่กรุงเทพ สามารถไปสอบต่างจังหวัดได้ไหมค่ะ เขาเปิดให้สมัครไหมค่ะ คปภ.ภาค4
คำตอบ: 
ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.oic.or.th/th/eServicePage/