เวลารับสมัครสอบตัวแทนประกันวินาศภัย

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
ปิง
วันเวลาที่ตอบ: 
02 พฤศจิกายน 2552
รายละเอียดคำถาม: 
เวลารับสมัครสอบตัวแทนประกันวินาศภัย จะเปิดรับอีกเมื่อไร และปีนึงเปิดกี่รอบครับ
คำตอบ: 
ให้ท่านสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติ่มที่ สำนักงานคปภ. ส่วนใบอนุญาตตัวแทนนายหน้า02-5153999 ต่อ 1007,1008,1118,1119 หรือ 1186