รถเทศบาลทำ พรบ.

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
อนุสรณ์
วันเวลาที่ตอบ: 
29 กันยายน 2552
รายละเอียดคำถาม: 
รถที่ใช้สำหรับเทศบาลจะต้องทำ พรบ. หรือไม่ครับ ถ้าไม่ต้องทำแล้วจะทำประเภทสมัครใจได้หรือไม่ครับ
คำตอบ: 
มติ ครม ให้รถราชการทำประกันภัย พรบ.ได้ โดยตั้งงบประมาณ ส่วนประกันภันภาคสมัครใจ ขึ้นอยู่กับหน่วยงานว่าจะสามารถจัดสรรงบประมาณได้หรือไม่