ขับรถลุยน้ำตัวรถเสียหายเสียเอ็กเซปไหม

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
อิทธิ
วันเวลาที่ตอบ: 
02 พฤศจิกายน 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ขับรถลุยน้ำเสียหายตัวเครืองเสียค่าเอ็กเซปไหมคับ
คำตอบ: 
การค้มครองความเสียหายต่อตัวรถนยต์เนื่องจากอุบัติเหตุ การใช้รถยนต์ลุยน้ำแล้วเกิดความเสียหายแก่ตัวเครื่องยนต์ กรมธรรม์ไม่คุ้มครองถือว่าเป็นความเสียหายเนื่องจากการใช้รถครับ./01