รถมีประกันภัยชั้น 1 แล้วเกิดเหตุก้อนหินกระเด็นใส่กระจกหน้ารถแตกขณะขับขี่ จะเรียกร้องค่าเสียหาย ได้หรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 พฤศจิกายน 2558
คำตอบ: 

หากข้อเท็จจริงกระจกแตกเนื่องจากหินกระเด็นใส่กรมธรรม์คุ้มครอง แต่ถ้ามีการแตกเสียหายมาก่อนทำประกันภัย และมีหลักฐานกรมธรรม์ก็ไม่คุ้มครอง ควรให้ข้อเท็จจริงยุติก่อน อย่างไรก็ตามหากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องขอให้ติดต่อสำนักงาน คปภ. เพื่อให้ความช่วยเหลือ