รถประกันปีแรก ประกันชั้นหนึ่งซ่อมศูนย์ ศูนย์รับรถแล้วไม่ซ่อมใครผิด

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
สุพัตรา
วันเวลาที่ตอบ: 
08 กันยายน 2552
รายละเอียดคำถาม: 
รถประกันชั้นหนึ่ง รถปีแรก ซ่อมศูนย์โตโยต้า ซ่อมใกล้เสร็จแล้ว ปรากฏว่าศูนย์โตโยต้าแจ้งให้เจ้าของรถลงนามรับสภาพหนี้ค่าซ่อม เพื่อไปเบิกประกัน ก่อนรถเสร็จ ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ลงนามช่างแจ้งว่าจะยกเลิกการซ่อมและถอดอะไหล่คืน แล้วลากรถออกจากศูนย์ ทำอย่างไรดีซ่อมตั้งแต่มีนาคมนานมาก
คำตอบ: 
เมื่อรถประกันชั้น 1 ท่านต้องการเคลมประกันใช่หรือไม่ หากท่านต้องการเคลมประกันก็อยู่ที่ระเบียบปฏิบัติระหว่างศูนย์กับบริษัท หากข้อตกลงระบุว่าต้องลงชื่อ เพื่อศูนย์ไปต้องเบิกกับบริษัท ท่านก็ต้องลงชื่อ ท่านควรสอบถามที่บริษัทเพื่อความชัดเจน