ภาษี

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
สุภาวดี
วันเวลาที่ตอบ: 
07 มิถุนายน 2554
รายละเอียดคำถาม: 
เมื่อไหร่จะมีการให้นำเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้มากกว่า 1 แสน
คำตอบ: 
ปีภาษี 53 เริ่มใช้แล้วครับ ตามประกาศกรมสรรพากรครับ./01