ขอทุนประกันคืน

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
ดวงรัตน์
วันเวลาที่ตอบ: 
21 มกราคม 2556
รายละเอียดคำถาม: 
เนื่องจากดิฉันได้ทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ครบกำหนดอายุ 60 ปี ไว้ ดิฉันชำระค่าเบี้ยประกัน ครบกำหนดแล้วแต่อายุยังไม่ถือ 60 ปี ดิฉันสามารถขอคืนทุนประกันก่อนได้ใหมค่ะ ถ้าได้ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง
คำตอบ: 
ได้แต่จะเป็นการขอเวนคืนกรมธรรม์ สามารถดูมูลค่าเวนคืนได้จากตารางด้านหลังกรมธรรม์ ดูอายุที่เริ่มทำประกันและดูตามปีของกรมธรรม์ ในช่องเงินค่าเวนคืน นำตัวเลขในช่องดังกล่าวคูณด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัย(ตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์) หารด้วย 1,000 และในกรณีขอเวนคืนต้องไปติดต่อที่บริษัทโดยนำกรมธรรม์และใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้าย(ถ้ามี) ไปด้วย