รถขนดิน

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
สัญชัย
วันเวลาที่ตอบ: 
05 สิงหาคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
รถบรรทุกขนดิน ทำดินร่วงลงถนน รถคันอื่นมาวิ่งตามมาได้รับความเสียหายจากดินที่ร่วงอยู่ รถบรรทุกที่ขนดินทำประกันภัยภาคสมัครใจไว้ จะคุ้มครองรถที่ได้รับความเสียหายจากดินที่ร่วงอยู่กลางถนนหรือไม่
คำตอบ: 
จากข้อเท็จจริงข้างต้นหากของที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์คันเอาประกันภัย ตก หล่น โดนคน หรือทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายถือได้ว่าเป็นอุบัติเหตุอันเกิดจากรถที่ใช้ รถยนต์ที่อยู่ในทาง สิ่งที่บรรทุก ความเสียหายของชีวิตร่างกาย อนามัย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกจึงได้รับความคุ้มครอง