ยื่นเรื่องขอรับเงินกับ คปภ.แล้วเมื่อไหร่ถึงจะได้รับเงิน

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
สนธยา
วันเวลาที่ตอบ: 
17 สิงหาคม 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ทำเรื่องขอเงินคืนเนื่องจากนำรถไปซ่อมแต่สัมพันธ์ไม่ได้จ่ายเงินคืนให้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 พนักงานแจ้งว่าเกิน 90 วันให้สอบถามความคืบหน้า แต่ถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเลย ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะได้เงินคืนหรือทราบความคืบหน้า ทำเรื่องไว้ที่ คปภ.ปทุมธานี
คำตอบ: 
ขณะนี้อยู่ระหว่างชำระบัญชี หากผู้ชำระบัญชีดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วค่ะ