ยื่นเคลมแล้วทางบริษํทประกันยังไม่ดำเนินการให้ ต้องการร้องเรียน

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
นงเยาว์ มิตรชาวไทย
วันเวลาที่ตอบ: 
20 มกราคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ขอทราบขั้นตอน/รายละเอียดในการร้องเรียน ที่ยื่นเคลมไปแล้วเรื่องล่าช้า (ประมาณ 7 เดือนแล้ว)
คำตอบ: 
ติดต่อร้องเรียนได้ที่สำนักงานคปภ. หรือที่ http://www.oic.or.th/th/webboard/oicComplaint.php พร้อมเอกสารประกอบการร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด