ยกเลิกการทำประกันกับทาง บ.นายหน้า แล้วโดนหักเงินคืน

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
คุณจิดาภาและคุณเล็ก
วันเวลาที่ตอบ: 
17 กันยายน 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ดิฉันได้ตกลงทำประกันกับทาง บ.TQM เมื่อเดือน 6 ที่ผ่านมา โดยทางพนักงานขายของบริษัทฯ ได้โทรมาขายและทางดิฉันตกลงทำประกันไป ซึ่งมาทราบภายหลังว่าทางพนักงานขาย เสนอเงื่อนไขมาผิดจากที่ตกลงกันในโทรศัพท์ ขณะที่ได้ทำการเสนอขาย ซึ่งตอนตกลงทำประกันกันนั้น ทางดิฉันแจ้งว่าต้องการประกันชั้น 1 ซ่อมห้าง แต่เมื่อตกลงไปแล้วและเอกสารได้ส่งมา ทางดิฉันจึงพบว่าเป็นประกันชั้น 1 แบบซ่อมอู่ ทั้งนี้ดิฉันก็ได้โทรไปสอบถามกับทางบริษัทประกันแล้ว ก็ยืนยันว่าเบี้ยดังกล่าวเป็นเบี้ยในแผนซ่อมอู่ และยังไม่มีการแจ้งทำประกันมายังบริษัทแต่ประการใด จึงได้ทำการติดต่อและได้ขอทำการยกเลิกประกันที่แจ้งไว้ทั้งหมดรวมถึง พรบ. ด้วย ทั้งนี้ทาง บ.TQM~ ได้ดำเนินการหักเงินจากบัตรเครดิตของดิฉันไปแล้ว 3,000 บาท เมื่อวันที่ 06/06/2552 ซึ่งประกันของดิฉันจะหมดในวันที่ 30/09/2552 เท่ากับเก็บเงินไปล่วงหน้าถึง 3 เดือน อย่างไรก็ดีภายหลังที่ดิฉันได้ทำการแจ้งยกเลิกทางโทศัพท์เมื่อวันที่ 10/08/2552 และได้ทำการส่งเอกสารทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ย เอกสารต่าง ๆ รวมทั้ง พรบ. ไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้กับทาง บ.TQM~ ตามที่ทางพนักงานของบริษัท TQM ได้แจ้งให้ส่งคืนแล้ว เมือ่วันที่ 15/08/2552 หลังจากนั้นทาง TQM ก็แจ้งกลับมาเป็นหนังสือว่า ทาง TQM ได้ยกเลิกการทำประกันให้แล้ว โดยสาเหตุมาจากที่ดิฉันไม่พอใจบริการ ซึ่งดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทาง TQM จึงระบุสาเหตุเช่นนั้น ทั้ง ๆ ที่เอกสารที่ดิฉันแจ้งไปก็ระบุสาเหตุว่าเป็นเพราะพนักงานของทาง TQM ขายประกันมาไม่ตรงกับที่ตกลงกับตอนคุยโทรศัพท์ แต่ดิฉันก็ไม่ว่าอะไร เพราะไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรอีก แต่หลังจากที่ได้รับเงินคืนจากทาง TQM~ แล้วก็พบว่าคินมาไม่ครบ โดยคืนมาแค่ 1,806 บาท โดยค่า พรบ. พนักงานของทาง TQM ฝ่ายการเงิแจ้งว่านเพิ่งได้รับแล้วจำทำเรื่องคืนให้อีกทีวันที่ 25/09/2552 เป็นเงิน 645.21 บาท ซึ่งดิฉันก็เลยถามไปว่า ยอดเงินที่จะคืนทั้งหมด ยังขาดอีก 548.79 บาท หายไปไหน ทางพนักงาน TQM~ ก็แจ้งว่าทางบริษัทประกันหักเป็นค่ายกเลิก ซึ่งดิฉันก็ไม่เข้าใจว่ามีค่าใช้จ่ายตรงนั้นด้วยหรือไม่ หรือเป็นการหักของบริษัท TQM~ เองกันแน่ และทำไมถึงหักมากขนาดนั้นทั้ง ๆ ที่กรมธรรม์ยังไม่เริ่มคุ้มครองเลย จึงรบกวนสอบถามว่า การหักเงินดังกล่าวของทาง TQM ในกรณีของดิฉันจะสามารถทำได้หรือไม่ และขออนุญาตร้องเรียนเรื่องดังกล่าวมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ เพราะเงินที่จะได้คืนแม้เป็นเงินที่ไม่มากอะไรสำหรับกรณีดิฉัน แต่หากบริษัทเหล่านี้ ใช้วิธีนี้กับลูกค้าคนอื่น ๆ ดิฉันเห็นว่ามันจะเป็นเงินจำนวนที่มากอยู่เหมือนกัน และมันเป็นการเอาเปรียบกันอย่างชัดเจนด้วยค่ะ
คำตอบ: 
การประกันภัยทางโทรศัพท์สามารถขอยกเลิกได้ ภายใน 30 วันนั้บแต่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่ถูกหักค่าใช้จ่าย หากยังมีการหักเงินไปต้องตรวจสอบว่าใครเป็นผู้หักเงินไว้ บริษัท/นายหน้า ท่านควรตรวจสอบก่อน แล้วเรียกร้องคืน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม  . นำหลักฐานมาร้องเรียนที่ คปภ.