ใครสามารถเป็นผู้รับประโยชน์ได้บ้าง

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 พฤศจิกายน 2558
คำตอบ: 

ผู้รับประโยชน์สามารถเป็นใครก็ได้ แต่ในทางปฏิบัติบริษัทต้องขอให้เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียกับผู้เอาประกันภัย เนื่องจากบริษัทเกรงว่าจะมีการทุจริตโดยเอาชีวิตผู้อื่นมาทำประกันชีวิต และฆ่าเพื่อหวังเงินประกันชีวิต