วันครบกำหนดสัญญา

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
เจริญ
วันเวลาที่ตอบ: 
06 กุมภาพันธ์ 2556
รายละเอียดคำถาม: 
ได้ทำประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ผู้สูงอายุ ส่งเงินประกันชีวิต 10 ปี แล้วรออายุ 90 ปี พออายุครบ 90 ปี มารับเงินตามสัญญา เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ครบต้องรอให้ถึงวันเริ่มสัญญาก่อน ถ้าต้องรอให้ครบตามวันที่เริ่มสัญญา คุณยายที่ทำประกันจะมีอายุได้ 90 ปี กับอีก 11 เดือนพอดี คุณยาย เกิดเดือน มกราคม 2466ในสัญญาเขียนไว้ว่า วันเริ่มสัญญา วันที่ 12 ธันวาคม 2536 วันครบกำหนดสัญญา : (ผู้เอาประกันมีอายุ ครบ 90 ปี ) ผมคิดว่ากรมธรรม์ฉบับบนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับวันเริ่มสัญญา เพราะเขาระบุว่าผู้เอาประกันมีอายุครบ 90 ปี ถ้าทำประกันแบบ 20 ปี คงไม่มีปัญหา ตังตัวอย่างเช่น วันเริ่มสัญญาประกันภัย 20 กันยายน 2539 วันครบกำหนดสัญญา 20 กันยายน 2559 ถ้าเป็นเช่นนี้ วันที่ชนวันที่ เดือนชนเดือน และปีชนปี ก็จะครบ 20 ปีตามสัญญา
คำตอบ: 
การกำหนดเบี้ยประกันชีวิตจะเป็นการกำหนดเบี้ยที่อายุเต็มปี เช่น 25 ปี 30 ปี จะไม่มีการกำหนดเบี้ยที่อายุ 25 ปี 7 เดือน หรือ 30 ปี 5 เดือน ฉะนั้นในความเป็นจริงผู้เอาประกันภัยอาจมีการทำประกันชีวตที่อายุ 25 ปี 7 เดือน หรือ 30 ปี 5 เดือน บริษัทเลยจำป็นต้องมีวิธีคิดอายุผู้เอาประกันภัยในการรับประกันชีวิต ในกรณีของท่านบริษัทจะไม่นำเดือนมาคิดถ้ามีอายุ 25 ปี 7 เดือน บริษัทจะคิดเป็นอายุ 27 ปี เท่านั้น จะเห็นว่าอายุในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะน้อยกว่าอายุจริง 7 เดือน ฉะนั้นวันครบกำหนดสัญญาที่ครบอายุ 90 ปี (ตามกรมธรรม์) อายุจริงจะเป็น 90 ปี 7 เดือน ซึ่งต่างจากการประกันชีวิตที่ระบุการครบกำหนดสัญญาเป็นจำนวนปี เพราะจะนับเป็นปีกรมธรรม์ วันครบกำหนดสัญญาจะไม่ขึ้นกับการครบอายุ