ฟินันซ่าประกันชีวิต

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
เอ
วันเวลาที่ตอบ: 
09 กุมภาพันธ์ 2553
รายละเอียดคำถาม: 
ขอสอบถามว่า ได้ทำประกันชีวิตกับบริษัทฟินันซ่าประกันชีวิต แต่ได้ข่าวว่าทางบริษัทมีปัญหาเรื่องการหาผู้ร่วมทุนต่างชาติ จึงไม่ทราบว่าบริษัทยังมีความน่าเชื่อถือทางการเงินหรือไม่ค่ะ
คำตอบ: 
บริษัทมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำ เนื่องดำรงเงินกองทุนได้ไม่ครบ สำหรับการหาผู้ลงทุนบริษัทก็กำลังดำเนินการอยู่