พ.ร.บ.

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
สมชาย
วันเวลาที่ตอบ: 
24 กันยายน 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (เป็นผู้เอาประกันภัย) ประสบอุบัติเหตุโดยที่ผู้ขับขีรถจักรยานยนต์เป็นฝ่ายไปเฉี่ยวชนรถยนต์ของผู้อื่น ซึ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นฝ่ายผิด และแถมยังได้รับบาดเจ็บด้วย แต่ไม่ถึงชีวิต ผู้ขับขีรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ.หรื่อไม่ หรือถ้าได้จะได้จำนวนเท่าใด และกลับกันถ้าผู้ขับขี่มิได้ป็นผู้เอาประกันภัยจะมีผลเป็นประการใดครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ: 
ผู้ขับขี่ จยย.ประมาทจะได้รับค่ารักษาพยาบาตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท แต่หากว่าเป็นฝ่ายถูกจะได้รับค่ารักษาพยาบาตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาท