พรบ.จ่ายหรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
คุณเดีย
วันเวลาที่ตอบ: 
30 กันยายน 2552
รายละเอียดคำถาม: 
กรณีบุคคลที่อยู่ในรถ เกิดเหตุถูกยิงเสียชีวิต กธ.พรบ. คุ้มครองหรือไม่
คำตอบ: 
จากข้อจริงดังกล่าว ยังไม่สามารถระบุได้ทั้งนี้หากในใบชันสูตรพลิกศพระบุเหตุแห่งการเสียชีวิตว่า เกิดจากการถูกยิง กธ.พรบ.จะไม่ให้ความค้มครอง คะ เนื่องจากผู้เสียชีวิตไม่ใช้ผูประสบภัยจากรถตามบทนิยามของคำว่าผู้ประสบภัย ค่ะ