ผู้โดยสารนั่งอยู่ในรถแล้วเกิดอุบัติเหตุ และได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากใครได้บ้าง และเรียกร้องได้ในวงเงินเท่าไหร่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 พฤศจิกายน 2558
คำตอบ: 

การเรื่องร้องค่าสินไหมทดแทน สามารถเรียกได้ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมูลละเมิด บุคคลที่สามารถเรียกร้องคือ
1.คนขับที่ทำละเมิด
2.นายจ้างในทางการที่จ้างของผู้ขับขี่คนนั้น และ
3.บริษัทที่รับประกันภัยรถฝ่ายที่ต้องรับผิดนั้น ซึ่งบริษัทที่รับประกันภัยจะรับผิดไม่เกินความคุ้มครองที่ซื้อประกันภัยไว้ แต่หากไม่สามารถตกลงกันได้ก็สามารถใช้สิทธิทางศาลฟ้องในมูลละเมิดทั้ง 3 ฝ่ายได้ ทั้งนี้ คดีจะมีอายุความละเมิด 1 ปี นับแต่วันทำละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำผิด