ผู้รับผลประโยชน์

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ผู้ทำประกัน
วันเวลาที่ตอบ: 
07 สิงหาคม 2552
รายละเอียดคำถาม: 
อยากทราบว่าในกรมธรรม์มิได้ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ หรือระบุว่า \"ไม่มี\" ถ้าในกรณีรถสูญหาย/ไฟไหม้ ใครจะเป็นผู้ได้รับทุนประกันรถยนต์ในส่วนที่ได้ทำไว้กับบริษัทประกันภัย
คำตอบ: 
จากข้อเท็จจริงข้างต้น หากมีการระบุผู้รับประโยชน์จ่ายผู้รับประโยชน์ หากไม่ระบุถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์ครับ