ผู้บาดเจ็บ

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
kwann
วันเวลาที่ตอบ: 
24 กันยายน 2552
รายละเอียดคำถาม: 
กรณีคนเดินอยู่แล้วถูกรถชนบาดเจ็บกระดูกซี่โครงและไหปลาร้าหัก ผลคดีสรุปว่าคนขับรถผิดฐานประมาทรถมีประเภท1อยากทราบว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามป.1 สามารถเรียกได้เต็มจำนวนวงเงินที่ระบุในกรมธรรม์รึเปล่าคะหรือว่าต้องดูเงื่อนไขอื่นประกอบ เช่นอะไรบ้างคะ
คำตอบ: 
หลักการ จ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง เช่นค่ารักษาพยาบาล ค่าเสียหายของทรัพย์สิน  เช่น นาฬิกาแตกเสียหาย และความเสียหายอื่นๆ ที่ท่านสามารถชี้แจงได้พร้องเอกสารถึงความเสียหายนั้นๆ ทั้งนี้รวมแล้วไรยกร้องได้ม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย และหากความเสียหายมากกว่านั้น ให้เรียกร้องเอาจากผู้ขับขี่รถ