เคยถามแล้วแต่ไม่ได้คำตอบจะถามอีกครั้งช่วยตอบด้วยครับ

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ภาณุพงศ์
วันเวลาที่ตอบ: 
23 ธันวาคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
เรื่องมีอยู่ว่า รถเป็นชื่อของภรรยาผมทำปะกัน ชั้น1ไว้ แต่ผมเป็นใช้รถ แล้วมีรถคู่กรณี มาชนท้ายรถผมให้ได้รับความเสียหาย และรถคู่กรณีทำชั้น 3ไว้ คนละบริษัท ตรวจสอบแล้วว่าผมเป็นฝ่ายถูก ผมอยากเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถต่อประกันของคู่กรณี ผมมีคำถามดั้งนี้ครับ 1. คำร้องค่าขาดประโยช์จากการใช้รถที่เขียนถึงประกันภัยคู่กรณี ให้ใช้ชื่อผมเขียนคำร้อง หรือว่าใช้ชื่อภรรยาครับ (รถเป็นชื่อภรรยาครับ) แต่ตอนเกิดเหตุ ผมเป็นคนใช้รถครับ 2.ช่วงที่รถซ่อมผมต้องเช่ารถขับ จะเช่ารถบ้านขับได้ไหม หรือว่าต้องเป้นรถของที่ให้บริการเช่าโดยเฉพาะ (car for rent) เพราะต้องใช้เอกสารในการเช่ารถแนบคู่ในการยื่นค่าขาดประโยนช์ 3.ถ้านั่งรถรับจ้าง ตลอดเวลาช่างทีทำการซ่อม จะเรียกค่าใช้จ่ายขาดประโยนช์ จากบริษัทคู่กรณีได้หรือไม่ครับ รบกวนช่วยตอบให้ด้วยนะครับ เดือดร้อนมากครับเพราะเสียค่าใช้ไปเยอะช่วงที่ทำการซ่อม ขอบคุณล่วงหน้าครับ
คำตอบ: 
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูกท่านสามารถเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ได้นับแต่วันที่ถูกละเมิด(วันที่ชน) จนถึงวันที่จัดซ่อมรถยนต์แล้วอยู่ในสภาพเดิมก่อนเกิดเหตุ โดยท่านสามารถแจ้งบริษัทผุ้รับประกันภัยคู่กรณีท่านได้เลยแต่ท่านต้องมีรายละเอียดระยะเวลาการจัดซ่อมว่าใช้ระยะเวลาเท่าใด แต่กรณีที่ท่านไม่มีหลักฐานเพื่อยืนยันค่าใช้จ่าย เช่น ใบเสร็จค่าเช่ารถ ท่านก็ต้องแจ้งจำนวนค่าเสียหายที่เรียกร้องให้บริษัทพิจารณาได้ค่ะ หากท่านไม่ได้รับความเป็นจากการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของบริษัทท่านสามารถยื่นร้องเรียนต่อสำนักงาน คปภ. ไกล้บ้านได้ค่ะ