ยกเลิกประกันภัยของซิกน่า

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
Mai
วันเวลาที่ตอบ: 
18 ธันวาคม 2556
รายละเอียดคำถาม: 
ประมาณ 11.00 นาฬิกาวันนี้ (30/10/56) ได้มีโทรศัพท์จากบริษัทซิกน่ามาค่ะ แล้วได้ทำการเสนอขายประกันให้ ดิฉันจึงตอบตกลงไป แล้วพอหาข้อมูลเพิ่มเติมก็เจอปัญหาของหลายท่าน จึงตัดสินใจโทรไปยกเลิกประกันที่หมายเลข 1758 เวลา 13.00 น. แล้วก็ขอเลขที่กรมธรรม์ไว้ ..พนักงานบอกจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ อยากทราบว่าถ้าจะยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องรอหนังสือกรมธรรม์ก่อนหรือสามารถแจ้งยกเลิกได้เลยถ้ามีเลขที่กรมธรรม์คะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ: 
สามารถยกเลิกได้เลยะคะ หรือถ้ารอก็ต้องยกเลิกภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์คะ าอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนประกันภัย 1186 คะ   หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซื้อผ่านทางโทรศัพท์ สามารถแจ้งบริษัทประกันภัยเป็นลายลักษณอักษรพร้อมแนบกรมธรรม์ประกันชีวิต และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทที่รับประกันภัย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย โดยท่านจะได้รับเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปทั้งหมดคืน ในกรณีขอยกเลิกภายหลัง 30 วัน ต้องพิจาณาว่ากรมธรรม์มีเงินค่าเวนคืนหรือยัง ถ้ายังไม่มีจะไม่ได้รับเงินคืนเลย แต่ถ้ามีเงินค่าเวนคืนเกิดขึ้นแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าเวนคืน ซึ่งจะน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ส่งไป